Kære frivillige i Danmission Genbrug

Læs nyhedsbrev fra leder af Danmission Genbrug, Jannie Zillig, til alle de engagerede frivillige.

I har måske hørt, at Danmission Genbrug i Vamdrup er lukket, og at butikken på Gullandsstræde i Roskilde og butikken i Frederikssund lukker med årets udgang. I Roskilde lever butikken på Københavnsvej selvfølgelig videre i bedste velgående.

De frivillige i Vamdrup træf beslutningen om at lukke butikken, da der i en længere periode har manglet frivillige. I butikkerne på Gullandsstræde i Roskilde og i Frederikssund er der desværre heller ikke nok frivillige til at holde butikkerne åbent i et tilstrækkeligt antal timer til, at det hænger økonomisk sammen. Det er vigtigt, at de frivilliges kræfter bruges dér, hvor det giver bedst mening.

Det er vemodigt, når vi må lukke butikker, for der er lagt meget energi, kræfter og hjerteblod fra de mange engagerede frivillige. Derfor er beslutningen om at lukke butikkerne også sket i tæt samarbejde med Jer frivillige. I samme åndedrag vil jeg understrege, at der ellers er godt gang i hjulene i Danmission Genbrug over hele landet.

Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at der er rift om de frivillige. Rigtig mange velgørende organisationer – og også kommunale instanser – søger frivillige hænder.

Vi ved, at Danmission er en god sag. Vi vil gøre alt for, at I frivillige trives og oplever, at jeres indsats giver mening. Det kræver, at der er hænder nok. Derfor vil jeg benytte lejligheden og opfordre til, at I hver især overvejer, om I kender nogen, som vil og kan have glæde af at være med i fællesskabet i Danmission?

Den bedste måde at få flere med er ved, at vi personligt prikker vores nabo, læseklubsmakker eller et familiemedlem på skulderen og inviterer dem med i fællesskabet i Danmission.

Stor og varm tak til de frivillige i Vamdrup – tak fordi I har været med, vi håber I fortsat vil være en del af Danmission.

Tak til alle jer, der engagerer jer i genbrugsbutikkerne landet over, tak for at I har valgt at løfte opgaven med at hjælpe folk ude i verden.

Hilsner fra Jannie Zillig, leder af Danmission Genbrug