Særlig hilsen fra Danmissions generalsekretær

Særlig hilsen fra Danmissions generalsekretær

Er du frivillig i én af vores 70 genbrugsbutikker, eller tilknyttet som frivillig i Danmission Genbrug på anden vis, så er der en særlig hilsen til dig her.

Kære frivillige i Danmission Genbrug 

2020 vil være et år, vi aldrig glemmer. Corona væltede ind over os, og verden er på kort tid blevet
forandret. Hverdagen i vores genbrugsbutikker blev også med ét forandret.

Vi måtte lukke vores butikker med visheden om, at vi tabte det daglige fællesskab og en solid
indtjening til fordel for verdens fattigste på gulvet. Det var en svær situation for os alle.

Da der så blev givet grønt lys til, at vi igen kunne åbne op, udviste I både handlekraft, stor omsorg
for hinanden og vores trofaste kunder – og ikke mindst en ukuelig vilje til at indhente det
tabte. Det store hul, der kom i den samlede omsætning i forbindelse med nedlukningen, er med
jeres vedholdende indsats blevet langt mindre, end vi frygtede. Tak for jeres store arbejde.

Hver eneste gang I sælger en vare, afhenter møbler, sorterer tøjsække eller fixer en lampe, er I
med til at sørge for, at vi og vores partnere kan yde en vigtig indsats ude i verden.

Behovet for vores hjælp er desværre kun blevet større det seneste år. Vi ser voldsomt stigende
fattigdom og politiske regimer, der misbruger situationen til at indskrænke menneskerettigheder.
I spiller en altafgørende rolle i Danmission. Bliv ved med det. I er beviset på, at sammen står vi
stærkt – også midt i en altomsiggribende og sejlivet pandemi.

Jeg ser frem til at tage hul på et nyt år med visheden om, at I hver eneste dag tager en tørn ude i
vores butikker. Det er med til at skabe et solidt fundament under vores fælles sag, nemlig at gøre
en mærkbar forskel for verdens fattigste, mens vi står sammen i et stærkt fællesskab.

Med ønsket om en glædelig jul og et lykkebringende nytår
Kristian Sloth, generalsekretær, Danmission