Covid-19 retningslinjer i Danmission Genbrug

Covid-19 retningslinjer i Danmission Genbrug

I Danmissions genbrugsbutikker følger vi sundhedsmyndighedernes anbefalinger og holder os hele tiden opdaterede i forhold til den aktuelle situation. Se vores retningslinjer her.

Covid-19 retningslinjer for Danmissions genbrugsbutikker

RETNINGSLINJER OPDATERET 15. januar 2021

Som konsekvens af forlængelsen af de generelle restriktioner, der blev annonceret på Statsministerens pressemøde den 29. december, gælder følgende retningslinjer for Danmissions genbrugsbutikker.

Som konsekvens af forlængelsen af de generelle restriktioner, der blev annonceret på pressemødet den 13. januar gælder følgende retningslinjer for Danmissions genbrugsbutikker.

 • Alle genbrugsbutikker skal være lukket frem til 7. februar 2021
 • Frivillige skal kun komme i butikkerne, hvis de udfylder vigtige nødvendige funktioner, fx modtagelse af varer, og kun hvis de frivillige selv er trygge ved at komme.
 • Opstår der spørgsmål eller brug for hjælp, så kontakt butikkens konsulent eller leder af Danmission Genbrug, Jannie Zillig.
 • Tidligere retningslinjer gælder ikke længere.

Disse retningslinjer træder i kraft med det samme og gælder indtil nye retningslinjer udsendes.

Danmission følger generelt myndighedernes retningslinjer og opfordrer butikkerne til at holde sig orienteret på www.coronasmitte.dk.

Når myndighederne oplyser, hvilke regler der gælder efter 7. februar, vil der blive udsendt nye retningslinjer til butikkerne.

Jannie Zillig, leder af Danmission Genbrug & Salg 

Grundlæggende principper for Danmission Genbrug:

 • Tryghed og sikkerhed for både frivillige og kunder er den vigtigste prioritet.
 • Hvis frivillige er utrygge ved at komme i butikken, skal det respekteres.
 • Hvis frivillige har sygdomssymptomer af enhver art, skal man undlade at komme i butikken.
 • Alle kunder skal bære mundbind i butikkerne. Det er kundernes eget ansvar at sørge for mundbind.
 • Frivillige skal bruge visir eller mundbind, når de færdes i butikken. Når man opholder sig i
  personalerum og andre baglokaler, er der ikke krav om at bære visir eller mundbind.
 • Butikkerne skal så vidt muligt selv sørge for at have de nødvendige værnemidler, afskærmning,
  skiltning, mundbind, visirer, rengøringsrutiner mm., så butikken er tryg for frivillige og kunder at
  færdes i.
 • Konsulenterne og hovedkontoret i Hellerup har et reservelager af værnemidler, hvis butikker løber
  tør, eller har svært ved at finde en leverandør. Her kan butikkerne også få forslag og links til
  leverandører.
 • Plakater og skilte kan rekvireres på Hovedkontoret i Hellerup, enten som færdige print eller til print
  ude i de enkelte butikker.
 • Der henstilles til, at større sociale arrangementer og møder for de frivillige udsættes, da myndighederne anbefaler at reducere antallet af sociale kontakter. Forsamlingsforbuddet på 10
  personer gælder ikke arbejdspladser (herunder butikker), men vi anbefaler, at der ikke deltager
  flere end 10 personer i personalemøder o.lign.

TIP: kvadratmeterkrav og hyppig rengøring

(Kilde: sundhedsstyrelsen)

 • 4 kvardratmeter gulvareal pr. kunde, dog særlige regler for butikker over 2000 kvadratmeter
 • 1 meters afstand mellem kunder/ansatte, lav fx gulvafmærkning ved kassen
 • Hyppig rengøring af personalerumog fælles kontaktpunkter
 • Nem adgang til sprit for både ansatte og kunder /min 70% alkohol)
 • Husk skiltning med det maksimale antal kunder i butikken.

Hvis en frivillig testes positiv for Covid-19 gælder følgende:

 • Tag straks kontakt til butikkens konsulent.
 • Butiksledelsen skal sammen med butikkens konsulent vurdere, om den lokale situation gør det
  nødvendigt at indføre ændringer i butikkens daglige drift, herunder åbningstider og indretning.
 • Andre frivillige der har været sammen med den pågældende opfordres til at blive testet og blive
  hjemme iht. myndighedernes retningslinjer.
 • Alle kontaktflader afsprittes grundigt
  (dvs. steder som berøres med hænderne af mange personer, fx håndtag på døre og skabe,
  kontakter, vandhaner, redskaber, disk, kasseapparat, etc.)
 • Midlertidig lukning af en butik skal kun ske i særlige tilfælde, hvor lokale forhold eller mangel på
  frivillige gør det nødvendigt.
 • Det er vigtigt, at forholdsreglerne ar afgrænsede og proportionale, fx hvis en frivillig med Covid-19
  kun kommer en dag om ugen, skal forholdsreglerne ikke omfatte frivillige på andre dage.
 • Væsentlige ændringer i den daglige drift af en butik, herunder midlertidig lukning, skal altid aftales
  med butikkens konsulent eller genbrugslederen.