Covid-19 retningslinjer i Danmission Genbrug

Covid-19 retningslinjer i Danmission Genbrug

I Danmissions genbrugsbutikker følger vi sundhedsmyndighedernes anbefalinger og holder os hele tiden opdaterede i forhold til den aktuelle situation. Se vores retningslinjer her.

Covid-19 retningslinjer for Danmissions genbrugsbutikker

RETNINGSLINJER OPDATERET 29. NOVEMBER 2021

Folketinget har i weekenden, 27-28. november 2021, vedtaget detaljer vedr. nye forholdsregler for at dæmme op for udbredelsen af coronasmitte. Igennem hele pandemien har Danmission valgt at følge retningslinjer fra myndighederne, så derfor vil der fra dags dato gælde følgende regler for Danmissions genbrugsbutikker:

 • Alle kunder i butikken skal bære mundbind eller visir, medmindre de har lovlig dispensation til ikke at gøre det.
 • Butikkerne skal opsætte skilte ved indgangen og i butikken, der informerer om, at der er krav om at bære mundbind.
 • Frivillige medarbejdere i butikkerne er også omfattet af kravet om mundbind eller visir, medmindre de kan fremvise gyldigt coronapas. I så fald behøver man ikke mundbind eller visir.
 • Butikkerne skal opsætte skilte ved indgange og i butikken, der informerer om, at kunderne kan møde frivillige medarbejdere, der ikke bærer mundbind.
 • Det er vigtigt, at alle frivillige medarbejdere bærer navneskilt, keyhanger eller anden tydelig angivelse af, at de er frivillige medarbejdere i butikken.
 • Alle butikker opfordres til at sikre, at der er en ”corona-ansvarlig” til stede i butikken hver dag, som kan vejlede kunder og frivillige og hjælpe med, at regler overholdes.
 • Øvrige almindelige forholdsregler gælder stadig, dvs. håndsprit, holde afstand, hyppig udluftning, afskærmning ved kassen, etc.

Det vil være op til de enkelte butikker at aftale lokalt, hvordan man bedst muligt skaber et trygt miljø for de frivillige baseret på gensidig tillid til hinanden; herunder hvordan der evt. skal fremvises coronapas for frivillige, der ikke ønsker at bære mundbind eller visir.

Her følger retningslinjer fra Erhvervsstyrelsen – senest opdateret juni 2021

Afstandskrav

Kravet er 4 kvadratmeter pr. kunde i butikker under 2.000 kvadratmeter.

Vær obs på at det kan betyde, at max antal kunder i butikken skal ændres.

 Skiltning

Der gælder flere krav til skiltning i din butik:

 • Ved indgangen til butikken skal der være information om, at personer med symptomer på coronavirus/covid-19 bør blive hjemme, samt hvordan smittespredning begrænses med god hygiejne og adfærd (vedhæftet).
 • Butikken skal også sætte et skilt op, der opfordrer kunder til at gå alene ind i butikken (vedhæftet)
 • Hvor mange personer, der maksimalt må være i butikken (vedhæftet).

Vi skal bruge Sundhedsstyrelsens plakater for at overholde ovennævnte krav.

Corona-vagt: 

 • Alle butikker med detailhandel skal have personale, som i åbningstiden er ansvarlige for, at der er håndsprit og/eller sæbe tilgængeligt, samt at der ikke lukkes flere kunder ind end tilladt. Derudover kan personalet medvirke til, at flere kunder benytter håndsprit samt være med til at opfordre kunderne til at holde 2 meters afstand, handle alene og undgå kødannelse.
 • Opsynspersonalet må gerne udføre andre opgaver, fx kassebetjening, men det skal være synligt for kunder mv. hvor de kan henvende sig med spørgsmål.
 • Det er butikkernes ansvar at sørge for, at der er 1 ansat til opsyn pr. 2.000 kvadratmeter. Hvis butikken er over 2.000 kvadratmeter, skal opsynspersonalet være synligt i åbningstiden.

Hygiejne

Der skal være vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder og personale.

Tryghed for kunder og frivillige: 

Ved at følge ovenstående retningslinjer vil, der skabes tryghed og sikkerhed for både frivillige og kunder. Det skal have højeste prioritet, og det er vigtigt, at frivillige kun kommer i butikken, hvis de er trygge ved det.Danmission følger generelt myndighedernes retningslinjer og opfordrer butikkerne til at holde sig orienteret på www.coronasmitte.dk.

Opstår der spørgsmål eller brug for hjælp, så kontakt butikkens konsulent eller leder af Danmission Genbrug, Jannie Zillig.

Danmission følger generelt myndighedernes retningslinjer og opfordrer butikkerne til at holde sig orienteret på www.coronasmitte.dk.

Jannie Zillig, leder af Danmission Genbrug & Salg 

Grundlæggende principper for Danmission Genbrug:

 • Tryghed og sikkerhed for både frivillige og kunder er den vigtigste prioritet.
 • Hvis frivillige er utrygge ved at komme i butikken, skal det respekteres.
 • Hvis frivillige har sygdomssymptomer af enhver art, skal man undlade at komme i butikken.
 • Butikkerne skal så vidt muligt selv sørge for at have de nødvendige værnemidler, afskærmning,
  skiltning, mundbind, visirer, rengøringsrutiner mm., så butikken er tryg for frivillige og kunder at
  færdes i.
 • Plakater og skilte fra Sundhedsstyrelsen kan rekvireres på Hovedkontoret i Hellerup, enten som færdige print eller til print ude i de enkelte butikker.

 

TIP: kvadratmeterkrav og hyppig rengøring

(Kilde: sundhedsstyrelsen)

 • 10 kvadratmeter gulvareal pr. kunde
 • 2 meters afstand mellem kunder/ansatte, lav fx gulvafmærkning ved kassen
 • Hyppig rengøring af personalerum og fælles kontaktpunkter
 • Nem adgang til sprit for både ansatte og kunder /min 70% alkohol)
 • Husk skiltning med det maksimale antal kunder i butikken.
[/quote]

Hvis en frivillig testes positiv for Covid-19 gælder følgende:

 • Tag straks kontakt til butikkens konsulent.
 • Butiksledelsen skal sammen med butikkens konsulent vurdere, om den lokale situation gør det
  nødvendigt at indføre ændringer i butikkens daglige drift, herunder åbningstider og indretning.
 • Andre frivillige der har været sammen med den pågældende opfordres til at blive testet og blive
  hjemme iht. myndighedernes retningslinjer.
 • Alle kontaktflader afsprittes grundigt
  (dvs. steder som berøres med hænderne af mange personer, fx håndtag på døre og skabe,
  kontakter, vandhaner, redskaber, disk, kasseapparat, etc.)
 • Midlertidig lukning af en butik skal kun ske i særlige tilfælde, hvor lokale forhold eller mangel på
  frivillige gør det nødvendigt.
 • Det er vigtigt, at forholdsreglerne ar afgrænsede og proportionale, fx hvis en frivillig med Covid-19
  kun kommer en dag om ugen, skal forholdsreglerne ikke omfatte frivillige på andre dage.
 • Væsentlige ændringer i den daglige drift af en butik, herunder midlertidig lukning, skal altid aftales
  med butikkens konsulent eller genbrugslederen.