Covid-19 retningslinjer i Danmission Genbrug

Covid-19 retningslinjer i Danmission Genbrug

I Danmissions genbrugsbutikker følger vi sundhedsmyndighedernes anbefalinger og holder os hele tiden opdaterede i forhold til den aktuelle situation. Se vores retningslinjer her.

Covid-19 retningslinjer for Danmissions genbrugsbutikker

RETNINGSLINJER OPDATERET 15. APRIL 2021

Her følger retningslinjer fra Erhvervsstyrelsen.

Afstandskrav

Kravet er 4 kvadratmeter pr. kunde i butikker under 2.000 kvadratmeter (pr. 15/4).

Vær obs på at det kan betyde, at max antal kunder i butikken skal ændres.

 Skiltning

Der gælder flere krav til skiltning i din butik:

 • Ved indgangen til butikken skal der være information om, at personer med symptomer på coronavirus/covid-19 bør blive hjemme, samt hvordan smittespredning begrænses med god hygiejne og adfærd (vedhæftet).
 • Butikken skal også sætte et skilt op, der opfordrer kunder til at gå alene ind i butikken (vedhæftet)
 • At kunder skal bruge mundbind eller visir (vedhæftet).
 • Hvor mange personer, der maksimalt må være i butikken (vedhæftet).

Vi skal bruge Sundhedsstyrelsens plakater for at overholde ovennævnte krav.

Mundbind og visir

Både kunder og personale skal bære mundbind eller visir. Det er ikke nok at bruge anden beklædning som fx et halstørklæde til at dække næse og mund.

Der skal benyttes engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er tætsluttende omkring ansigtet. Alternativt kan der benyttes visir. Visir er skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

Corona-vagt: 

 • Alle butikker med detailhandel skal have personale, som i åbningstiden er ansvarlige for, at der er håndsprit og/eller sæbe tilgængeligt, samt at der ikke lukkes flere kunder ind end tilladt. Derudover kan personalet medvirke til, at flere kunder benytter håndsprit samt være med til at opfordre kunderne til at holde 2 meters afstand, handle alene og undgå kødannelse.
 • Opsynspersonalet må gerne udføre andre opgaver, fx kassebetjening, men det skal være synligt for kunder mv. hvor de kan henvende sig med spørgsmål.
 • Det er butikkernes ansvar at sørge for, at der er 1 ansat til opsyn pr. 2.000 kvadratmeter. Hvis butikken er over 2.000 kvadratmeter, skal opsynspersonalet være synligt i åbningstiden.

Gældende for frivilligt personale:

Personalet behøver ikke mundbind, hvis de arbejder bag plexiglas, anden afskærmning eller lokaler, hvor kunderne ikke har adgang, fx i køkkenet eller på kontoret. Det er heller ikke nødvendigt for personalet at bære mundbind eller visir uden for åbningstid, fx når man skal gøre rent efter lukketid.

Gældende for kunder:

Det er butikkens ansvar at sikre sig, at kunder eller gæster bærer mundbind eller visir, når de bevæger sig rundt i vores lokaler. Det er også vores ansvar at afvise kunder og gæster, der nægter at bære mundbind. Hvis en person ikke forlader stedet, kan politiet i sidste ende tilkaldes.

Der gælder dog undtagelser for følgende:

 • Gæster og kunder, der befinder sig udendørs
 • Børn under 12 år
 • Personer med fysiske eller mentale forhold, som forhindrer korrekt brug af mundbind eller visir
 • Personer med betydeligt ubehag ved brug af mundbind på grund af fx hudsygdom, vejrtrækningsbesvær eller angst

Mundbindet kan fjernes helt eller delvist i situationer, hvor der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Det kan være i forbindelse med samtale med personer, der mundaflæser, ved indtagelse af medicin, hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser, eller hvis politiet skal foretage identifikation.

Der gælder ikke noget dokumentationskrav for kunder, der ikke mener, at de er omfattet af kravet om mundbind eller visir. Kunden skal fx ikke kunne fremvise en lægeerklæring, der viser, at vedkommende er undtaget fra kravet. Det skal til gengæld fremstå troværdigt, at kunden er undtaget fra kravet om mundbind og visir.

En undtagelse fra at bruge mundbind betyder ikke, at kunden også er undtaget fra at bruge visir. Hvis mundbind ikke kan bruges, så skal visir bruges og omvendt. Man er derfor kun undtaget fra kravet, hvis man hverken kan bære mundbind eller visir.

Hygiejne

Der skal være vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder og personale.

Tryghed for kunder og frivillige: 

Ved at følge ovenstående retningslinjer vil, der skabes tryghed og sikkerhed for både frivillige og kunder. Det skal have højeste prioritet, og det er vigtigt, at frivillige kun kommer i butikken, hvis de er trygge ved det.

Ovenstående retningslinjer træder i kraft fra 15. april 2021 og gælder indtil nye retningslinjer udsendes.

Danmission følger generelt myndighedernes retningslinjer og opfordrer butikkerne til at holde sig orienteret på www.coronasmitte.dk.

 • Opstår der spørgsmål eller brug for hjælp, så kontakt butikkens konsulent eller leder af Danmission Genbrug, Jannie Zillig.
 • Tidligere retningslinjer gælder ikke længere.

Disse retningslinjer træder i kraft med det samme og gælder indtil nye retningslinjer udsendes.

Danmission følger generelt myndighedernes retningslinjer og opfordrer butikkerne til at holde sig orienteret på www.coronasmitte.dk.

Jannie Zillig, leder af Danmission Genbrug & Salg 

Grundlæggende principper for Danmission Genbrug:

 • Tryghed og sikkerhed for både frivillige og kunder er den vigtigste prioritet.
 • Hvis frivillige er utrygge ved at komme i butikken, skal det respekteres.
 • Hvis frivillige har sygdomssymptomer af enhver art, skal man undlade at komme i butikken.
 • Alle kunder skal bære mundbind i butikkerne. Det er kundernes eget ansvar at sørge for mundbind.
 • Frivillige skal bruge visir eller mundbind, når de færdes i butikken. Når man opholder sig i
  personalerum og andre baglokaler, er der ikke krav om at bære visir eller mundbind.
 • Butikkerne skal så vidt muligt selv sørge for at have de nødvendige værnemidler, afskærmning,
  skiltning, mundbind, visirer, rengøringsrutiner mm., så butikken er tryg for frivillige og kunder at
  færdes i.
 • Plakater og skilte fra Sundhedsstyrelsen kan rekvireres på Hovedkontoret i Hellerup, enten som færdige print eller til print ude i de enkelte butikker.
 • Der henstilles til, at større sociale arrangementer og møder for de frivillige udsættes, da myndighederne anbefaler at reducere antallet af sociale kontakter.
 • Indendørs gælder et forsamlingsloft på 5 personer. Dog er detailhandelen undtaget, men vi anbefaler fortsat, at der ikke deltager flere end 5 personer i personalemøder o.lign.

TIP: kvadratmeterkrav og hyppig rengøring

(Kilde: sundhedsstyrelsen)

 • 10 kvadratmeter gulvareal pr. kunde
 • 2 meters afstand mellem kunder/ansatte, lav fx gulvafmærkning ved kassen
 • Hyppig rengøring af personalerum og fælles kontaktpunkter
 • Nem adgang til sprit for både ansatte og kunder /min 70% alkohol)
 • Husk skiltning med det maksimale antal kunder i butikken.

Hvis en frivillig testes positiv for Covid-19 gælder følgende:

 • Tag straks kontakt til butikkens konsulent.
 • Butiksledelsen skal sammen med butikkens konsulent vurdere, om den lokale situation gør det
  nødvendigt at indføre ændringer i butikkens daglige drift, herunder åbningstider og indretning.
 • Andre frivillige der har været sammen med den pågældende opfordres til at blive testet og blive
  hjemme iht. myndighedernes retningslinjer.
 • Alle kontaktflader afsprittes grundigt
  (dvs. steder som berøres med hænderne af mange personer, fx håndtag på døre og skabe,
  kontakter, vandhaner, redskaber, disk, kasseapparat, etc.)
 • Midlertidig lukning af en butik skal kun ske i særlige tilfælde, hvor lokale forhold eller mangel på
  frivillige gør det nødvendigt.
 • Det er vigtigt, at forholdsreglerne ar afgrænsede og proportionale, fx hvis en frivillig med Covid-19
  kun kommer en dag om ugen, skal forholdsreglerne ikke omfatte frivillige på andre dage.
 • Væsentlige ændringer i den daglige drift af en butik, herunder midlertidig lukning, skal altid aftales
  med butikkens konsulent eller genbrugslederen.