Den 26. maj 2018 kunne genbrugsbutikken fejre udvidelse nr. 2 inden for 4 år

Lørdag den 26. maj 2018 kunne genbrugsbutikken for 2. gang udvide salgslokalerne denne gang med 294 m2 så butikkens samlede areal er nået op på 1.241 m2 eller næsten en fordobling siden åbningen den 30. januar 2014.