LEDELSE

Butikken ledes af bestyrelsen

Bestyrelsen udpeger flere funktionsgrupper til varetagelse af de fornødne opgaver i butikken. Funktionsgrupperne refererer til bestyrelsen.

Bestyrelsen består p.t. af følgende personer:

Else Mickleit, formand, ansvar for personale samt møbeludstilling.

Hanne Rix, kasserer samt ansvar for malerier og møbeludstilling.

Karla Berg, ansvar for sortering samt rengøring.

Bente Nygaard, ansvar for kørsel og møbellager.

Maren Aagaard

Birgit Egelund, ansvar for intern kommunikation